železničná stanica Martin - Turčania.sk

Nové zastávky MHD pri železničnej stanici

Iniciatíva poslancov mestskej časti Martin- Stred ohľadom vybudovania nových zastáviek MHD pri železničnej stanici v Martine dostáva postupne zelenú. Na októbrovom rokovaní Výboru mestskej časti Stred informovala poslancov o návrhu riešenia predstaničného priestoru pri železničnej stanici riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) Zuzana Mendelová. V mestskom zastupiteľstve v Martine tento rok prešli jednomyseľne už tri uznesenia, smerujúce k vybudovaniu […]

železničná stanica Martin - Turčania.sk

Tento rok sa predpokladá začiatok rekonštrukcie železničnej stanice v Martine

Na konci roka 2017 bola dodaná vypracovaná projektová dokumentácia, momentálne prebieha proces jej schvaľovania. Stav martinskej železničnej stanice bol predmetom diskusií už niekoľko rokov. Aj keď je význam mesta Martin na Slovensku nespochybniteľný, stanica sa nenachádza na hlavnom ťahu Bratislava – Košice, a preto mohli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpiť k jej rekonštrukcii až neskôr. „Áno, ŽSR pripravujú rekonštrukciu budovy […]