Prvákov zapíšete v apríli. Prehľad zápisov na školách v Martine

Zápisov žiakov do základných škôl v Martine

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa od 1. – 4. apríla 2019 konajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území SR. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden […]

Prvákov zapíšete v apríli. Prehľad zápisov na školách v Martine

Prvákov zapíšete v apríli. Prehľad zápisov na školách v Martine

Aj keď je druhý polrok školského roka v plnom prúde, v materských a základných školách pomaly začínajú rozmýšľať nad plánmi na ten nasledujúci, ktorý odštartuje v septembri. Práve preto sa nádejní martinskí prváci budú zapisovať už v prvej polovici apríla. Mesto Martin je zriaďovateľom 15 škôl – deviatich základných škôl, šiestich samostatných materských škôl a štyroch materských škôl pri základných […]

V Martine sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov pre školský rok 2018/2019

Poznačte si termíny: V Martine sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov pre školský rok 2018/2019. Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území SR. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden […]