Výtvarné spektrum 2018 – regionálne kolo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 22. marca 2018 v klubových priestoroch strediska slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení pre víťazov regionálneho kola 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Mgr. Libuše Poloncová, ktorá poďakovala všetkým umelcom za ich bohatú účasť. Do […]