Nové prístroje na neonatológii v Univerzitnej nemocnici Martin

Nové prístroje na neonatológii v Univerzitnej nemocnici Martin

Už niekoľko rokov je prioritou reťazca LIDL zapájanie sa do spoločensky zodpovedných aktivít. Jednou z nich je aj nákup život zachraňujúcich prístrojov pre slovenské nemocnice. Tie opäť pribudli aj na Neonatologickej klinike v Martine. Tento rok spoločnosť LIDL darovala prístroje v celkovej hodnote 900 000 eur až do 52 slovenských nemocníc, ktoré poskytujú bezplatný pôrod. Martinská nemocnica dostala darom dva […]

Medzi najlepšími pôrodnica na Slovensku za minulý rok aj Univerzitná nemocnica v Martine

Ocenenie Moja sestra získala aj Jela Stehlíková z Univerzitnej nemocnici v Martine

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník ocenenia Môj lekár a Moja sestra. Úctu oceneným vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou odovzdala lekárom a sestrám zaslúžené ceny. Ocenenie Môj lekár a Moja sestra získalo desať lekárov a desať sestier. Vybrala ich odborná porota zložená zo zástupcov zdravotníckej obce, pacientov aj médií. […]

UNM: Nové nebulizátory pre onkologických pacientov

UNM: Nové nebulizátory pre onkologických pacientov

Liga proti rakovine venovala časť výťažku z 22. ročníka verejno-prospešnej zbierky Dňa narcisov Univerzitnej nemocnici Martin (UNM). Finančná čiastka putovala na Kliniku hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM. Príspevok v hodnote 3950 eur bol použitý na zakúpenie troch nebulizátorov Aerogen ULTRA s príslušenstvom pre onkologických pacientov. Tieto prístroje sú nevyhnutnou súčasťou pooperačnej starostlivosti po náročných resekčných operáciách u onkologických pacientov. […]

Univerzitná nemocnica Martin zrekonštruovala priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie

Univerzitná nemocnica Martin zrekonštruovala priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie

Univerzitná nemocnica Martin zrekonštruovala priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Zmenu najväčšmi pocítia pacienti trpiaci spánkovými poruchami dýchania – návštevníci spánkového laboratória. Spánkové laboratórium je súčasťou pľúcnej kliniky už takmer 20 rokov. Nachádza sa v lôžkovej časti, ktorá v letných mesiacoch prešla zásadnou zmenou. Nemocnica preinvestovala 110 000,- EUR z vlastných zdrojov, pričom došlo k celkovej obnove interiéru, čiastočným stavebným úpravám, výmene elektrických rozvodov, obkladov a vymaľovaniu priestorov. […]

Jesseniova lekárska fakulta UK získala ocenenie Patrón architektúry

Jesseniova lekárska fakulta UK získala ocenenie Patrón architektúry

V stredu 3. októbra 2018 boli počas slávnostného galavečera odovzdané ocenenia národnej architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2018. Ocenenie „Patrón architektúry“ si v zastúpení dekana Jána Danka prevzala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine za iniciovanie a organizovanie súťaže návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine. Ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, udelil […]

Návrhy novej nemoc­ni­ce v Mar­ti­ne vyze­ra­jú ako z iné­ho sve­ta

Nová moderná univerzitná nemocnica v Martine má už reálne kontúry

Koncept novej univerzitnej nemocnice v Martine má už reálne kontúry. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh realizácie jej výstavby. Nové špičkové zdravotnícke zariadenie Cieľom je vybudovať nemocnicu s priamym zameraním na pacienta a jeho potreby prostredníctvom interdisciplinárnej vedecko-výskumnej a zdravotnej starostlivosti a zároveň dosiahnuť najvyššie možné uznanie a pozíciu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a v […]

UNM: Zdravotné prehliadky zahraničných študentov

Na výplatnej páske si prilepšia viaceré nelekárske povolania. Pozrite sa, o koľko

Pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zubný technik, sanitár či zdravotnícky záchranár. Takmer 20 nelekárskych povolaní si od budúceho roka prilepší na výplatnej páske. Len na mzdy v zdravotníctve pôjde v budúcom roku o približne 200 miliónov eur viac. Zvyšovanie platov sa dotkne zdravotníkov tak v nemocniciach ako aj v ambulanciách. Na platy pôjde medziročne takmer dvesto miliónov Platy v budúcom roku v […]

Medzi najlepšími pôrodnica na Slovensku za minulý rok aj Univerzitná nemocnica v Martine

Ocenenie Nemocnica roka 2018 získala nemocnica v Banskej Bystrica, Univerzitná nemocnica Martin skončila druhá

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila s neveľkým odstupom Univerzitná nemocnica Martin. Tretím v poradí je minuloročný víťaz – Ústredná vojenská nemocnica SNP […]

V Martinskej nemocnici v najbližšej dobe parkovanie zadarmo nebude

UNM: Špeciálny indikačný tím pre onkologických pacientov

Klinika hrudníkovej chirurgie vytvorila špeciálny indikačný tím, v ktorom na úrovni medziodborovej komisie posudzujú liečbu pneumoonkologických pacientov pneumológovia, onkológovia a hrudní chirurgovia. Na projekte okrem špecialistov UN Martin participujú aj lekári z FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Nároky na efektivitu manažmentu pneumoonkologického pacienta, zložitejšia lokalizačná a histologická diagnostika vrátane vyšetrení molekulárnej diagnostiky, progres v hrudníkovej chirurgii, ako aj možnosti […]

TOP inovácie v zdravotníctve: Univerzitná nemocnica v Martine má až štyroch ocenených lekárov

TOP inovácie v zdravotníctve: Univerzitná nemocnica v Martine má štyroch ocenených lekárov

V Bratislave sa odovzdávali prestížne ocenenia „TOP inovácie v zdravotníctve“. Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) mala až štyroch laureátov. Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky UN Martin, prevzal cenu za unikátnu operáciu krčných medzistavcových platničiek s použitím na mieru zhotoveného implantátu technológiou 3D tlače. Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prednosta Kliniky detí a dorastu, bol ocenený za vybudovanie […]