Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Na základe požiadaviek občanov a poslancov MČ Martin- Stred bol vypracovaný Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) návrh rozšírenia parkovacích plôch pri ZUŠ na Ul.P.Mudroňa a návrh príjazdovej a zásobovacej komunikácie ku školskej jedálni ZŠ. Parkovacie miesta sa navrhujú realizovať zo zámkovej dlažby v dvoch etapách tak, aby bola zachovaná zeleň čo v najväčšej miere. 1. etapa rieši príjazdovú komunikáciu […]

Na Mudroňovej ulici v Martine bude aj radar

Na Mudroňovej ulici v Martine bude aj radar

Ulica Pavla Mudroňa v strede mesta patrí k najfrekventovanejším cestám v Martine. Okrem množstva áut sa tu nachádzajú aj školy, kultúrne, školské a zdravotnícke zariadenia, lekárne, pošta. Bezpečnosť chodcov a najmä žiakov škôl a školských zariadení je prvoradá. Pred pár mesiacmi sa v danom úseku pri Základnej umeleckej škole stala dopravná nehoda. Našťastie si to odnieslo len bezpečnostné zábradlie. „Aj […]