FOTO: Turiec očami detí II. - Záverečný program

FOTO: Turiec očami detí II. – Záverečný program

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.  Projekt Turiec očami detí II., zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholil Záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 1. […]

Turiec očami detí II. - Záverečný kultúrny program

Turiec očami detí II. – Záverečný kultúrny program

Projekt Turiec očami detí II., zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholí Záverečným kultúrnym programom, ktorý sa uskutoční 1. decembra 2017 o 10.00 h v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Pre predškolákov bude pripravený kvíz na preskúšanie nadobudnutých vedomostí získaných počas cyklov tvorivých dielní, spojených s edukačnými aktivitami na témy: Príroda Turca, Modrotlač […]