Turiec maľovaný 2017 pozná svojich víťazov

Turiec maľovaný 2017 pozná svojich víťazov

V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl. Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru. Súťaž bola ako každý […]