Nové a kvalitnejšie vybavenie depozitára Turčianskej galérie

Nové a kvalitnejšie vybavenie depozitára Turčianskej galérie

Turčianska galéria v Martine vo svojom zbierkovom fonde uchováva a spravuje bohaté kultúrne dedičstvo a preto je samozrejmé, že v rámci svojich možností vynakladá maximálne úsilie o jeho zachovanie. Okrem toho, že sa snaží postupne svoje zbierky dopĺňať novými dielami a reštaurovať ich, dbá aj na to, aby boli zodpovedajúcim spôsobom uložené. Jednou z hlavných priorít galérie v poslednom období […]

Koncert klasickej hudby: Odkazy - venované Albertovi Urbanovi

Koncert klasickej hudby: Odkazy – venované Albertovi Urbanovi

Mesto Martin zohrávalo na kultúrnej mape Slovenska významnú úlohu naprieč storočiami. Často spomíname na dejateľov a veľké mená, ktoré výrazným spôsobom formovali verejné dianie v dobách druhej polovice 19. storočia, avšak nezriedka opomíname osobnosti a dôležité míľniky nadregionálneho významu v spojení s mestom Martin, ktoré sa udiali po sformovaní nového štátneho usporiadania – akým bola prvá Československá republika. Kto boli […]

Turčianska galéria bude hostiť výstavu Fotografia 2018

V stredu 16. januára 2019 o 17:00 hod. sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční otvorenie výstavy Fotografia 2018. Tradičná, každoročná, už 65. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu, ktorý hrdo nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje svoju tvorbu za uplynulý rok 2018. Hoci výstava nie je tématický ohraničená, prezentuje predovšetkým nevšedný pohľad na krajinu a jej podoby vo všetkých […]

Klasika sa scéne III. – Hudba sveta

Klasika sa scéne III. – Hudba sveta

Dňa 18. októbra 2018 o 18.00 hod. sa uskutoční v Turčianskej galérii v Martine záverečný hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne III., ktorý nesie názov Hudba sveta a je venovaný významnej martinskej rodáčke, koncertnej umelkyni, pedagogičke, vnučke martinského starostu Jána Fraňa, klaviristke, doc. Tatiane Fraňovej. Počas večera sa predstavia bývalé študentky Tatiany Fraňovej a to japonská klaviristka Mayuko Takine a Barbora Gajdošová Tolarová, ktoré odohrajú […]

V Turčianskej galérii otvorili výstavu Bienále fantázie 2018

V Turčianskej galérii otvorili výstavu Bienále fantázie 2018

Dňa 6. septembra 2018 o 14.00 hod. sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnilo otvorenie výstavy Bienále fantázie 2018. Témou ročníka sa stala výzva – Namaľovať a napísať. Doplniť obraz slovami, alebo zo slov obraz vytvoriť. Jasná a stručná úloha podobná tým zo školských pracovných zošitov, sa vo svete výtvarného umenia stáva mnohoznačnou a významovo nehraničenou cestou čistej tvorivosti. Rôznorodé […]

Turčianska galéria Martin: Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19.storočia

Turčianska galéria Martin: Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19.storočia

Dňa 26. júna 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční otvorenie výstavy Reštaurovanie grafiky zo 17.-19. storočia. Turčianska galéria v Martine získala v minulom roku finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na projekt reštaurovania umeleckých diel. Z pridelených finančných prostriedkov sa podarilo zreštaurovať 20 vzácnych grafík zo 17. až 19. storočia. Vzácne diela zreštaurovala skúsená reštaurátorka Jarmila Tarajčáková, […]