Ťažné kone, poníky, terénne autá či psie záprah. To je 12. ročník Kľačianskej Podkovy

Ťažné kone, poníky, terénne autá či psie záprahy. To je 12. ročník Kľačianskej Podkovy

Nadregionálne podujatie Kľačianska Podkova je obľúbené u mnohých divákov, nielen zo Slovenska, ale i zahraničia má už svoju tradíciu a svoju históriu. Stretávajú sa tu milovníci koní, milovníci prírody, stretávajú sa tu dlhoroční známi, priatelia a rodiny. Každý si tu príde na svoje. V ponuke je celodenný pestrí program, ktorý približuje divákom symbiózu medzi zvieraťom a človekom. Počas celého dňa […]