Martinské radiátory sa rozohriali v nedeľu 17. septembra 2017

STEFE Martin 20. septembra spúšťa dodávku tepla na vykurovanie

Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája. Informácie poskytla spoločnosť STEFE na svojej internetovej stránke. Ako STEFE ďalej informuje, na to, aby dodávateľ tepla začal s vykurovaním, musí byť však splnená podmienka, že vonkajšia priemerná […]

Martin: V utorok bude v niektorých lokalitách prerušená dodávka teplej vody

Prerušenie dodávky teplej vody na uliciach Timravy a Gorkého

STEFE Martin, a.s. oznamujeme, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského dôjde dňa 15. 8. 2018 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach Timravy 8, 9, 10, 11, 13-15 a Gorkého 34-36, 38-42, 44-48, 50-54, 56-58, 60-62, 91-93, 95-97. Za vzniknuté problémy […]

Martin: V utorok bude v niektorých lokalitách prerušená dodávka teplej vody

Martin: V utorok bude v niektorých lokalitách prerušená dodávka teplej vody

STEFE Martin oznamujeme, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej dôjde dňa, 10. júla. 2018 v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov na uliciach Timravy 8 – 15, Námestie protifašistických bojovníkov 1, 3, 5 a Gorkého 34-52, 91-97. Za vzniknuté problémy sa vám Stefe a.s. vopred ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie. […]

Martin: Dva dni bez teplej vody, Martinská teplárenská bude mať odstávku

NEZABUDNITE: Od 2. júla do 4. júla bude v Martine a vo Vrútkach prerušená dodávka teplej vody

STEFE Martin upozorňuje odberateľov tepla a teplej úžitkovej vody, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla a rozvodov tepla zo strany Martinskej teplárenskej, bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody od pondelka 2. júla 2018 v čase od 00.00 h. do stredy 4. júla 2018 v čase do 06.00 h. Odstávka zasiahne odberateľov tepla z rozvodov tepla […]

Martinské radiátory sa rozohriali v nedeľu 17. septembra 2017

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody na uliciach M. R. Štefánika, Tajovského a Novomeského

STEFE Martin, a.s. oznamujeme, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského dôjde dňa 23. 3. 2018 v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach M. R. Štefánika 80, 74-78, 82-86, Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2. Za vzniknuté problémy sa vám Stefe […]

Martinské radiátory sa rozohriali v nedeľu 17. septembra 2017

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody na Podháji

STEFE Martin, a.s. oznamujeme, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 1. februára 2018 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod. k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla v časti J. Goliána 2 – 4, 6- 8, 10 – 14, 16 – 18, MŠ Goliána. Za vzniknuté problémy sa STEFE Martin, a.s. vopred ospravedlňuje a […]