Mesto Martin prijíma návrhy na ocenenia najlepším športovcom roka 2017

Mesto Martin vyzýva na predloženie návrhov na ocenenia najlepších športovcov roka 2018

Mesto Martin prijíma návrhy na ocenenia najlepším športovcom roka 2018. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 31. decembra 2018. Mesto Martin vyzýva predstaviteľov športových inštitúcií a športových klubov, aby podali návrh na udelenie verejných uznaní fyzickým alebo právnickým osobám i kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta. Udeľujú sa štyri typy ocenení: športovec roka športový kolektív roka športový […]

Martin: Najlepší športovci za rok 2017 si prevzali ceny

Martin: Najlepší športovci za rok 2017 si prevzali ceny

Mesto Martin aj v roku 2018 vyhodnotilo najlepších športovcov za uplynulý rok. Z rúk viceprimátora Imricha Žiga si prevzalo 14. februára ocenenia 15 jednotlivcov a dva športové kolektívy. Druhá februárová streda sa na Mestskom úrade v Martine niesla v športovom duchu. Veľkú zasadačku zaplnili športovci, ich rodinní príslušníci, tréneri a všetci pozvaní hostia, ktorí si nechceli nechať ujsť slávnostné vyhlasovanie […]