Múzeum slovenskej dediny Martin

Bezplatné vstupy do múzeí a galérie, každú prvú nedeľu v mesiaci

Milovníci kultúry môžu využívať možnosť bezplatnej návštevy ktoréhokoľvek múzea alebo galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Takáto príležitosť sa návštevníkom ponúka každú prvú nedeľu v mesiaci a výnimkou nie je ani nedeľa 5. augusta 2018. Celkovo je verejnosti počas prvej nedele v mesiaci bezplatne sprístupnených až 37 expozičných a výstavných priestorov múzeí a galérie, ktoré sa nachádzajú sa po […]

Výstava Krása pre ženu stvorená predstavuje v SNM vyše 200 čepcov

Výstava Krása pre ženu stvorená predstavuje v SNM vyše 200 čepcov

Výstava Krása pre ženu stvorená predstavuje v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine viac ako 200 čepcov z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev a prostredí. Podľa kultúrno-propagačnej manažérky SNM Mileny Kiripolskej zastával čepiec v tradičnom ženskom odeve veľmi dôležitú úlohu. „Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Vzhľad a výzdobu čepcov ovplyvňovali geografické, hospodársko-sociálne a kultúrne […]

Na svete je nová Etnografia!

Na svete je nová Etnografia!

Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine už niekoľko desaťročí spracováva, redakčne pripravuje a vydavateľsky koriguje svoj vlastný vedecký zborník Etnografia. Kvalitné príspevky s obohacujúcim obsahom sa však stretávajú aj so záujmom laickej verejnosti – nadšencov pre etnológiu, folklór a folkloristiku či múzejníctvo. Alebo sa len jednoducho chcú dozvedieť viac, čo sa dialo v jednej z najvýznamnejších slovenských muzeálnych inštitúcií v poslednom období. Martin. Naše mesto je rešpektovaným […]

Tri roky bez veľkého etnológa a kronikára

Už sú tomu neuveriteľné tri roky, čo slovenskú vedeckú, ale aj laickú verejnosť zaskočila správa o náhlom a nečakanom úmrtí PhDr. Igora Krišteka, CSc. – etnológa, kronikára, bývalého dlhoročného riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) v Martine (v rokoch 1975 – 1988), predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Vlastivedného odboru Matice slovenskej, so sídlom v Martine. Igor Krištek sa narodil do kantorskej […]

Druhá muzeálna budova – na Malej hore, krátko po dostavbe. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Starý Martin“, autorský popis.

Keď architekt vycíti genia loci : druhá budova SNM v Martine

Slovenské národné múzeum (SNM) je inštitúciou, ktorá dnes už síce generálne nesídli v Martine, s naším mestom je však neodvratne prepojená a dodnes tu má viaceré pracoviská. Svoje korene môže hľadať práve v niekdajšom Turčianskom Svätom Martine, avšak to je už iná téma. Pri vzniku Československej republiky, kedy prvá budova národného múzea (dnes SNM – Múzeum Andreja Kmeťa oproti hlavnej […]

Slovenské národné múzeu v Martine: Slovensko – slovinská dimenzia

Slovenské národné múzeu v Martine: Slovensko – slovinská dimenzia

Filozofická fakulta UK v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku a Slovenské národné múzeum v Martine pripravili spoločný projekt Slovensko – slovinská dimenzia. Výstava je prezentáciou kultúrno-historických i súčasných paralel a rozdielov oboch krajín pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ a 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky. Pre verejnosť bude sprístupnená od 25. 1. do 31. 3. 2018 v […]

Výstava Panna Mária–Matička naša predstavuje mariánsku tematiku v umení

Výstava Panna Mária – Matička naša

V zbierkovom fonde Slovenského národného múzea v Martine sa nachádza mimoriadne zaujímavá kolekcia predmetov viažucich sa k mariánskej úcte. Zobrazenia Panny Márie vnímali naši predkovia ako predmety symbolické, poskytujúce ochranu. Zároveň sú jedným z najpôsobivejších prejavov ľudového výtvarného umenia. Výstava približuje predmety s mariánskou tematikou tak, ako ich vnímali naši predkovia a zároveň poukazuje na ich pretrvávajúcu symboliku. Na Slovensku […]

Tramping a trampské piesne regiónu Turiec

Vo štvrtok 26. októbra bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku sprístupnená výstava Tramping a trampské piesne regiónu Turiec. Na jej príprave sa spolu s múzeom podieľali Trampské združenie SEVERKA a Turčiansky trampský dejepisný spolok PADVA. Prostredníctvom rôznorodých artefaktov a dobových fotografií, ale aj hudobných nahrávok ponúka výstava výnimočnú možnosť pohľadu do histórie trampského hnutia v regióne Turiec. Osobitnú pozornosť […]