Kto je za rozkopávkami v meste Martin?

Kto je za rozkopávkami v meste Martin?

Voľnejšie letné mesiace v kombinácii so stabilným počasím vytvárajú priaznivé podmienky pre realizáciu rekonštrukcií a rozkopávok. V Martine toto obdobie využili prevádzkovatelia telekomunikácií, aby v meste položili modernejšie technologické zariadenia. Centrum mesta, Tomčany, Košúty a iné mestské časti počas posledných týždňoch bojovali s rôznymi prekážkami pri prejazde jednotlivými komunikáciami. Chodníky a časti ciest boli úplne respektíve čiastočne uzatvorené, aby bolo možné realizovať kladenie nových inžinierskych a optických sietí. […]