Počas apríla bude rozkopávka na ulici Hollého a ulici V. Žingora

Počas apríla bude rozkopávka na ulici Hollého a ulici V. Žingora

Na ulici Hollého a ulici V. Žingora v Martine bude v období od 01. apríla 2018 do 30. apríla 2018 prebiehať realizácia stavby „ Spoločná vodovodná prípojka a spoločná prípojka splaškovej kanalizácie“ do záhradkárskej osady. Na miestnych komunikáciách budú prebiehať rozkopávky a čiastočné obmedzenie dopravy. ZDROJ: Mesto Martin