Rekonštrukcia budovy bývalej Advokátskej komory

Rekonštrukcia budovy bývalej Advokátskej komory

Historická budova bývalej Advokátskej komory na Ul.A.Kmeťa sa bude v budúcom roku rekonštruovať. V rozpočte mesta na rok 2018 je vyčlenených 205 000 eur na rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky, v ktorej v súčasnosti sídli CVČ Kamarát. Financie na rekonštrukciu prišli z Ministerstva financií na obnovu kultúrnych pamiatok. Postup pri obnove tejto budovy v strede mesta bude prebiehať za plnej prevádzky, […]