Martinské radiátory sa rozohriali v nedeľu 17. septembra 2017

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody na Podháji

STEFE Martin, a.s. oznamujeme, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 1. februára 2018 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod. k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla v časti J. Goliána 2 – 4, 6- 8, 10 – 14, 16 – 18, MŠ Goliána. Za vzniknuté problémy sa STEFE Martin, a.s. vopred ospravedlňuje a […]

Podháj: Detské ihrisko na Ulici Tulskej počas leta prešlo zmenou

Podháj: Detské ihrisko na Ulici Tulskej počas leta prešlo zmenou

Detské ihrisko na Ulici Tulskej v mestskej časti Podháj počas leta prešlo výraznou zmenou. Na tmavom asfaltovom podklade sa objavili farebné kresby, zvieratá a dokonca aj cyklisti. Kto za tieto zmeny môže? Mesto Martin v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Koncom leta Nadácia Slovenskej sporiteľne rozhodla v rámci grantového programu Obce bližšie k Vám 2017 o podpore mestského projektu pod názvom Zelená pre ihrisko na Podháji – […]

Zelená pre ihrisko na Podháji - príď medzi nás

Zelená pre ihrisko na Podháji – príď medzi nás

Úspešný projekt s názvom „ Zelená pre ihrisko na Podháji – príď medzi nás “ bol podporený v rámci grantového programu s názvom „ Obce bližšie k Vám 2017“. Oblasť podpory: Ochrana prírodného prostredia obce/ mestá a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón. Už v poradí V. ročník tohto programu bol vyhlásený Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Grant bol schválený v plnej […]