V Martine pribudne pamätná stena

V Martine pribudne pamätná stena

Poslanci mestskej časti Martin – Sever v spolupráci s mestom Martin opätovne oživili myšlienku zrealizovať pamätník na námestí francúzskych partizánov ako výraz vďaky za pomoc pri oslobodení Slovenska. Región Turiec je bytostne spätý s najťažšími bojmi v Slovenskom národnom povstaní, v ktorom mali nezastupiteľné miesto aj francúzski partizáni. Pamätná stena podľa návrhu architekta Jána Gustiňáka mala byť pôvodne realizovaná ešte […]