Mesto Martin ocenilo pedagógov

Mesto Martin ocenilo pedagógov

Mesto Martin 27. marca 2018 ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov 22 pedagógov, ktorí svojou prácou a úsilím už roky dokazujú, že byť učiteľom nie je len prácou, ale i poslaním. Každoročne si 28. marca učitelia pripomínajú výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Práve on prispel k rozvoju pedagogiky a didaktiky. Komenský bol presvedčený, že žiaci by sa mali vzdelávať povinne a […]