Návrhy novej nemoc­ni­ce v Mar­ti­ne vyze­ra­jú ako z iné­ho sve­ta

Vláda SR schválila výstavbu Novej univerzitnej nemocnice v Martine

Vláda na svojom poslednom decembrovom zasadnutí schválila výstavbu novej nemocnice v Martine. Spustenie do prevádzky je plánované od roku 2022. Cieľom je vybudovať nemocnicu s priamym zameraním na pacienta a jeho potreby prostredníctvom interdisciplinárnej vedecko-výskumnej a zdravotnej starostlivosti a zároveň dosiahnuť najvyššie možné uznanie a pozíciu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a v oblasti biomedicínskeho výskumu na Slovensku, […]