Poznáte slová, ako cajgram alebo žufaňa? Mali by ste, veď sú turčianske!

Poznáte slová, ako cajgram alebo žufaňa? Mali by ste, veď sú turčianske!

Poznáte typické turčianske výrazy? Ľudom z ostatných kútov Slovenska síce pripadajú komické, ale stále sú naše. Viete, ktoré výrazy to vlastne sú? Jedni vravia, že práve naša – turčianska slovenčina je tá najľubozvučnejšia, najkrajšia a najčistejšia. Iní zase tvrdia, že príliš mäkčíme. Nuž, hovoríme tak, ako nám jazyk narástol. A rozhodne sa nie je za čo hanbiť. cajgram – zavesená uzavretá skrinka s náradím […]