Podpredsedami ŽSK sa stali P.Dobeš, P.Weber, I.Janckulík a M.Laurenčík

Ľudia v núdzi už môžu žiadať pomoc od Nadácie ŽSK

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny začína pomáhať rodinám. Podmienky pre žiadateľov o finančnú pomoc sú zverejnené na stránke Žilinskej župy. Uzávierka prvého kola žiadostí je 6.novembra 2018. Založením Nadácie ŽSK pre podporu rodiny vytvorila župa nástroj komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. Pomoc je určená tým, ktorých postretne živelná pohroma alebo závažné ochorenie člena rodiny, kedy je zmenšená pracovná schopnosť a […]