prerusene-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-bude-pokracovat

Prerušené zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať

Prerušené augustové zasadnutie martinského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 22. augusta 2019 bude pokračovať. Primátor mesta Martin Ján Danko opätovne zvolal zasadnutie zastupiteľstva na utorok, 3. septembra 2019 od 14:00 hod. do veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine. Augustové zasadnutie martinského mestského zastupiteľstva sa zaseklo pri devätnástom bode z vyše tridsiatich plánovaných. Zasadnutie bolo prerušené […]

Poslanci v Martine zložili sľub a schválili primátorovi plat vo výške 5067 eur

Ján Danko zvolal na štvrtok mestské zastupiteľstvo. V programe aj o mobilnej ľadovej ploche

Primátor mesta Martin Ján Danko zvolal na štvrtok 22. augusta 2019 so začiatkom o 9.00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva. To prebehne v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine. Návrh programu: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu rokovania 4.Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5.Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. […]

Primátor mesta Martin Ján Danko: Do politiky som šiel pracovať, nie politikárčiť

Primátor Martina Ján Danko zvolal na tento týždeň dve zastupiteľstvá

Primátor Ján Danko zvolal na stredu mimoriadne a na štvrtok riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva bude v stredu 19. júna 2019 o 17:00 hod. Uskutoční sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie. Jediným bodom bude plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin sa uskutoční na druhý deň vo štvrtok, […]

Mestský úrad v Martine

Martin otvára zasadnutia mestskej rady verejnosti

Primátor mesta Martin Ján Danko od mája otvoril zasadnutia Mestskej rady mesta Martin pre verejnosť. Obyvatelia mesta a tí, ktorých situácia v Martine zaujíma si budú môcť jej zasadnutia pozrieť v priamom prenose, prípadne sa ich priamo zúčastniť. Zákon o obecnom zriadení stanovuje ako jeden z kľúčových orgánov každého mesta mestskú radu. Rada je iniciatívnym, výkonným a zároveň kontrolným orgánom […]

Poslanci v Martine zložili sľub a schválili primátorovi plat vo výške 5067 eur

Primátor Danko zvolal na štvrtok zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Ján Danko zvolal na štvrtok 25. apríla 2019 o 9.00 h. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. Zasadnutie prebehne v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine. Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Útvaru hlavného architekta […]