Primátor mesta Martin Ján Danko: Do politiky som šiel pracovať, nie politikárčiť

Primátor Martina Ján Danko zvolal na tento týždeň dve zastupiteľstvá

Primátor Ján Danko zvolal na stredu mimoriadne a na štvrtok riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva bude v stredu 19. júna 2019 o 17:00 hod. Uskutoční sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie. Jediným bodom bude plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin sa uskutoční na druhý deň vo štvrtok, […]

Mestský úrad v Martine

Martin otvára zasadnutia mestskej rady verejnosti

Primátor mesta Martin Ján Danko od mája otvoril zasadnutia Mestskej rady mesta Martin pre verejnosť. Obyvatelia mesta a tí, ktorých situácia v Martine zaujíma si budú môcť jej zasadnutia pozrieť v priamom prenose, prípadne sa ich priamo zúčastniť. Zákon o obecnom zriadení stanovuje ako jeden z kľúčových orgánov každého mesta mestskú radu. Rada je iniciatívnym, výkonným a zároveň kontrolným orgánom […]

Poslanci v Martine zložili sľub a schválili primátorovi plat vo výške 5067 eur

Primátor Danko zvolal na štvrtok zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Ján Danko zvolal na štvrtok 25. apríla 2019 o 9.00 h. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. Zasadnutie prebehne v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine. Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Útvaru hlavného architekta […]