Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mestská polícia v Martine rozšíri svoje rady o štyroch nových kolegov

30. januára 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Martine výberové konanie na pracovné miesto „príslušník priameho výkonu služby“ na Mestskej polícii mesta Martin. „Na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené 11. januára 2018,  podalo žiadosť o účasť vo výberovom konaní v lehote do 25. januára 2018 spolu desať uchádzačov. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené, že […]

Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Príslušník priameho výkonu služby. Výberové konanie sa uskutoční 30. januára 2018. Žiadosť o zaradenie do výberového konania si môže zaslať každý, kto má ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek viac ako 21 rokov a je trestne bezúhonný. Ďalšími kritériami sú znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov […]