Martin je von z nútenej správy!

Mesto Martin z dôvodu vysokých teplôt muselo vykonať opatrenia

Vysoké teploty pracovného prostredia ovplyvňujú výkonnosť každého zamestnanca a vplývajú aj na jeho zdravie. Mesto Martin ako zamestnávateľ z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt musel na ochranu zdravia zamestnancov vykonať opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia ich nepriaznivé účinky. I napriek opatreniam, ktoré Mestský úrad v súvislosťami so zamestnancami prijal, je vybavovanie klientov zabezpečené ako počas bežnej prevádzky podľa úradných hodín. Prvým […]

Martinskí mestskí policajti budú jazdiť na elektromobile

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie pre obsadenie pracovného miesta na Mestskej polícii (MsP). Uchádzači o obsadenie funkcie náčelníka MsP musia svoje žiadosti doručiť  najneskôr do 21.02.2019 do 12.00 h v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke) na Mestský úrad v Martine. Na návrh primátora Jána Danka odvolalo 31. januára 2019 mestské zastupiteľstvo z pozície náčelníka mestskej polície […]

Televízia Turiec: Elektromobil pre Mestskú políciu v Martine

Televízia Turiec: Elektromobil pre Mestskú políciu v Martine

V piatok 8. januára 2019 si martinskí mestskí policajti v zastúpení náčelníka Igora Húsku prevzali nový elektromobil, ktorý mesto Martin získalo vďaka dotácii z Enviromentálneho fondu pre rozvoj elektromobility. Toto ekologické vozidlo budú využívať pri zásahoch a na nabíjanie budú využívať elektrostanicu, ktorá je od jesene minulého roka inštalovaná pred Mestským úradomv Martine. Viac už v reportáži Televízie Turiec. ZDROJ: […]

Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mestská polícia Martin obsadzuje voľné pracovné miesta, hľadá osem nových príslušníkov

Osem nových príslušníkov hľadá Mestská polícia Martin. Nástup do zamestnania je naplánovaný od 1. januára 2019. Výberové konanie prebehne 6. decembra 2018 o 8,00 h v zasadačke na Mestskom úrade, II. poschodie, číslo dverí 206. Kvalifikačný predpoklad na pozíciu príslušníka mestskej polície je, úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek viac ako 21 rokov, bezúhonnosť, znalosť zákona o […]

Začala rekonštrukcia budovy CVČ, mestská polícia upozorňuje na obmedzenia

Začala rekonštrukcia budovy CVČ, mestská polícia upozorňuje na obmedzenia

Mestská polícia v Martine upozorňuje na uzavreté parkovisko pred budovou Centra voľného času (CVČ). Na budove momentálne začala rozsiahla rekonštrukcia. „Upozorňujeme vodičov, že z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy „advokátskej komory“, v súčasnosti CVČ, je parkovisko uzavreté (parkovisko na Ul. Modroňa). Vjazd je povolený len vozidlám stavby a obyvateľov priľahlého bytového domu. Upozorňujeme aj chodcov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v […]

Martinskí mestskí policajti budú jazdiť na elektromobile

Martinskí mestskí policajti budú jazdiť na elektromobile

Mesto Martin bolo úspešné pri žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, vďaka ktorej pribudne k vozidlám mestskej polície nový elektromobil. Mestskí policajti by ho mali začať využívať už koncom roku 2018.  Podpora trvalo udržateľnej mobility a elektromobility je jednou z dôležitých súčastí smart riešení mesta Martin. Práve z tohto dôvodu mesto požiadalo o dotáciu z Environmentálneho fondu na nákup nového vozidla s elektrickým pohonom pre mestskú políciu. „Som nesmierne […]

Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mestská polícia v Martine rozšíri svoje rady o štyroch nových kolegov

30. januára 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Martine výberové konanie na pracovné miesto „príslušník priameho výkonu služby“ na Mestskej polícii mesta Martin. „Na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené 11. januára 2018,  podalo žiadosť o účasť vo výberovom konaní v lehote do 25. januára 2018 spolu desať uchádzačov. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené, že […]

Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Príslušník priameho výkonu služby. Výberové konanie sa uskutoční 30. januára 2018. Žiadosť o zaradenie do výberového konania si môže zaslať každý, kto má ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek viac ako 21 rokov a je trestne bezúhonný. Ďalšími kritériami sú znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov […]