Kto je za rozkopávkami v meste Martin?

Kto je za rozkopávkami v meste Martin?

Voľnejšie letné mesiace v kombinácii so stabilným počasím vytvárajú priaznivé podmienky pre realizáciu rekonštrukcií a rozkopávok. V Martine toto obdobie využili prevádzkovatelia telekomunikácií, aby v meste položili modernejšie technologické zariadenia. Centrum mesta, Tomčany, Košúty a iné mestské časti počas posledných týždňoch bojovali s rôznymi prekážkami pri prejazde jednotlivými komunikáciami. Chodníky a časti ciest boli úplne respektíve čiastočne uzatvorené, aby bolo možné realizovať kladenie nových inžinierskych a optických sietí. […]

V mestskej časti Sever pribudlo nové parkovisko

V mestskej časti Sever pribudlo nové parkovisko

Primátor mesta Martin Ján Danko v pondelok 2. septembra slávnostne otvoril nové parkovisko na Ulici východná. 47 parkovacích miest, ktoré pribudli pri škole uľahčí život nielen rodičom a pedagógom, ale aj obyvateľom priľahlých ulíc. Parkovanie v meste a každoročne zvyšujúce sa množstvo motorových vozidiel na cestách sú problémy, ktoré musí riešiť každá samospráva na Slovensku. V Martine taktiež každoročne pribúdajú […]

Ján Danko: Mojim cieľom je ukázať ľuďom, že ich počúvame

Deň otvorených dverí u primátora mesta Martin Jána Danka

Deň otvorených dverí u primátora mesta Martin Jána Danka pokračuje aj po prázdninách. Primátor privíta všetkých Martinčanov, ktorí prejavia záujem vo svojej kancelárii na druhom poschodí Mestského úradu v Martine (Sekretariát vedenia mesta) v pondelok 2. septembra 2019 od 12.00 do 14.00 hod. Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Je volený […]

Mesto Martin pomáha aj prostredníctvom nadácie

Mesto Martin pomáha aj prostredníctvom nadácie

Aj keď sa mesto Martin môže pochváliť dobrými ekonomickými výsledkami a nízkou mierou nezamestnanosti, nie všetci Martinčania majú to šťastie, že dokážu sebe či svojim deťom poskytnúť to, čo potrebujú. Práve pre nich mesto na začiatku júna zriadilo nadáciu Nová šanca Pomôcť prostredníctvom nadácie môžete aj vy, zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu SK82 0900 0000 0051 6011 7518. Primátor mesta […]

Mestský úrad v Martine

Mesto Martin vyzýva občanov na splnenie si daňovej povinnosti

Mesto Martin opätovne vyzýva tých, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili čo najskôr. Mesto je v zmysle platnej legislatívy povinné vymáhať nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch. Z uvedeného dôvodu všetky nedoplatky odstupuje na exekučné vymáhanie, pri ktorom občan zaplatí okrem nedoplatku aj náklady exekútorovi, ktoré sú často niekoľkokrát vyššie ako samotná dlžná čiastka. ZDROJ: Mgr. […]

Mesto Martin spustilo v apríli každoročnú opravu komunikácii.

Mesto Martin bude opravovať asfaltové povrchy v Záturčí

Mesto Martin v 30. až 32. týždni bude opravovať asfaltové povrchy na komunikáciách Záturčianska (od križovatky s Kalinčiakovou po Hlbokú) a komunikácií Hollého (od Čulenovej po Bezručovu). Opravy budú spočívať vo výmene obrusných asfaltových vrstiev. Opravy bude vykonávať firma Doprastav a.s. Doprava na týchto komunikáciách bude čiastočne obmedzená. Za zdržanie sa sa mesto Martin ospravedlňuje. ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Aj v Martine sa bude Pomáhať hokejom!

Aj v Martine sa bude Pomáhať hokejom!

Mesto Martin v spolupráci s občianskymi združeniami NOBIS PROSPERE a NIE JE NÁM TO ĽAHOSTAJNÉ organizuje charitatívne podujatie POMÁHAME HOKEJOM, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. 9. 2019 od 15:00h na zimnom štadióne v Martine. Výťažok bude venovaný nadácii mesta Martin Nová šanca. Hokejová šou, české a slovenské hokejové legendy, komické scénky, známi herci, osobnosti, kaskadéri, krasokorčuliarky či súťaže pre […]

Zničená bytovka na Ulici Ambra Pietra prejde postupnou rekonštrukciou

Ošarpaná bytovka na Ulici Ambra Pietra prejde postupnou rekonštrukciou

Martinskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili žiadosť o nenávratný príspevok na rekonštrukciu osemnástich neobývaných bytových jednotiek na Ulici Ambra Pietra. V novembri 2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra (MVSR) výzvu, ktorej cieľom je zlepšiť prestupné bývanie pre sociálne slabších obyvateľov, z toho tridsať percent pre marginalizované rómske komunity. Výzva podporuje výdavky na rekonštrukciu, výstavbu nových bytových jednotiek a výkon asistenta […]

Primátor mesta Martin Ján Danko: Do politiky som šiel pracovať, nie politikárčiť

Stanovisko primátora mesta Martin k otváraniu prevádzok herní v meste

Otváranie herní a s nimi spojené riziko závislosti od hazardných hier je jednou z najdiskutovanejších tém nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nedávne otvorenie herne v mestskej časti Sever túto diskusiu rozpútalo aj v Martine, kedy sa voči nej zdvihla veľká vlna kritiky obyvateľov mesta. Osobne, ako primátor mesta a zároveň ako lekár, podporujem snahy Výboru mestskej časti Sever […]

Martin: Staro-noví a noví riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty

Martin: Staro-noví a noví riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin si prevzali z rúk primátora menovacie dekréty riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z doteraz ukončených výberových konaní sa na čelo ôsmych základných a materských škôl postavia šiesti staro-noví riaditelia a dvaja noví. Júnové zastupiteľstvo mesta Martin sa nieslo v slávnostnom tóne Okrem ocenenia najlepších martinských žiakov si z rúk primátora mesta Martin […]

V mestskej časti Sever pribudlo nové multifunkčné ihrisko

V mestskej časti Sever pribudlo nové multifunkčné ihrisko

V polovici mája 2019 bola dokončená výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole Alexandra Dubčeka v mestskej časti Sever. Tento projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018. Poskytnutá bola dotácia vo výške 37 500, – EUR. Zvyšné finančné prostriedky na dofinancovanie tohto investičného zámeru boli zabezpečené z […]

Mesto Martin čerpá inšpiráciu v Nórsku

Mesto Martin čerpá inšpiráciu v Nórsku

Moderné technológie, smart riešenia, udržateľná mobilita, ochrana životného prostredia – aj to boli témy, ktorými sa zaoberali konferencia Urban Future Global Conference, ktorá sa uskutočnila v máji v nórskom Oslo. Medzi 2 600 účastníkmi a 300 významnými hosťami nechýbal ani primátor mesta Martin Ján Danko. Nórske Oslo sa koncom mája stalo miestom konania vôbec najväčšej konferencie na témy, ktoré súvisia […]

Martin je von z nútenej správy!

Mesto Martin z dôvodu vysokých teplôt muselo vykonať opatrenia

Vysoké teploty pracovného prostredia ovplyvňujú výkonnosť každého zamestnanca a vplývajú aj na jeho zdravie. Mesto Martin ako zamestnávateľ z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt musel na ochranu zdravia zamestnancov vykonať opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia ich nepriaznivé účinky. I napriek opatreniam, ktoré Mestský úrad v súvislosťami so zamestnancami prijal, je vybavovanie klientov zabezpečené ako počas bežnej prevádzky podľa úradných hodín. Prvým […]

Martin: Výzva na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Mesto Martin vyzýva na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Mesto Martin vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin. Mesto Martin môže udeliť verejné uznania v štyroch kategóriách a to Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin a Cena dobrovoľníka mesta Martin. Mesto taktiež môže udeliť ocenenia najlepším športovcom podľa kategórií športovec roka, športový kolektív roka, športový talent roka a […]

Putovná výstava Príbehy 20. storočia sa presúva do Martina

Putovná výstava Príbehy 20. storočia sa presúva do Martina

Putovnú výstavu Príbehy 20. storočia, ktorá prešla za posledné mesiace množstvom slovenských miest, si budú môcť od 3. júna do 1. júla pozrieť aj obyvatelia a návštevníci mesta Martin. Nová putovná výstava Príbehy 20. storočia nadväzuje na rovnomennú predošlú výstavu. Post Bellum SK sa rozhodlo vytvoriť obdobnú výstavu. Financie na jej zrealizovanie vyzbierali prostredníctvom úspešnej startlabovej kampane, vďaka podpore Nadácie […]