Matica slovenská odhalí bustu Matúša Dulu v Martine

Matica slovenská odhalí bustu Matúša Dulu v Martine

Politik, ktorý v rozhodujúcich momentoch prvej svetovej vojny stál na čele Slovenskej národnej rady, bude mať čestné miesto pred budovou Matice slovenskej v Martine. Matúšovi Dulovi odhalí národno-kultúrna ustanovizeň bustu 30. októbra v Martine pri príležitosti osláv storočnice prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku prvej Československej republiky. Bustu slovenského štátnika slávnostne odhalia pred druhou matičnou budovou o 14.00 hod. vďaka […]