Martinský cestovateľský večer: Z Bangkoku do Saigonu

Martinský cestovateľský večer: Z Bangkoku do Saigonu

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Martinským klubom priaznivcov cestovania a Turčianskou knižnicou v Martine vás pozývajú na Martinský cestovateľský večer, ktorý sa uskutoční 28. decembra 2018 o 17.30 h v budove Turčianskej knižnice v Martine. Témou cestovateľského večera bude Z Bangkoku do Saigonu. Prezentovať bude Michal Dorica. Jeho cestovateľské rozprávanie bude sprevádzané premietaním […]

Martinský cestovateľský večer: Petra Pogányová o ceste plnej zážitkov

Martinský cestovateľský večer: Petra Pogányová o ceste plnej zážitkov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Martinským klubom priaznivcov cestovania a Turčianskou knižnicou v Martine Vás srdečne pozývajú na Martinský cestovateľský večer, ktorý sa uskutoční 12. októbra 2018 o 17.30 h v budove Turčianskej knižnice v Martine. Témou cestovateľského večera bude Indonézia. Prezentovať bude Petra Pogányová. Jej cestovateľské rozprávanie bude sprevádzané premietaním filmu a […]

Martinský cestovateľský večer

Decembrový Martinský cestovateľský večer

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Martinským klubom priaznivcov cestovania a Turčianskou knižnicou v Martine Vás srdečne pozývajú na Martinský cestovateľský večer, ktorý sa uskutoční ​29. decembra 2017 o 17.30 h v budove Turčianskej knižnice v Martine. Témou cestovateľského večera bude ​Pohostinnosť Gruzínska. Prezentovať bude Veronika Olešnaníková. Je​j​ cestovateľské rozprávanie bude sprevádzané premietaním filmu […]