Diela mladých umelcov oživili priestor Martinsko - Flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra

Diela mladých umelcov oživili priestor Martinsko – Flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra

Po záchrane a zreštaurovaní originálu súsošia Jánošíkova družina autora Fraňa Štefunku, ktoré je inštalované v priestoroch Martinsko – Flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra (MFPIC), tieto priestory od októbra oživili aj diela mladých umelcov zo Súkromnej Základnej Umeleckej školy Martin – Záturčie (SUZUŠ). „K Súkromnej Základnej umeleckej škole mám osobitný vzťah. Okrem toho, že táto škola sa nachádza v našej mestskej časti Záturčie, študovali tu […]