Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

Martinské aquacentrum – poznáme výsledky súťaže

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Martinské Aquacentrum, bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine. Zámerom mesta je realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už […]

Ortofoto mapa riešeného územia

Mesto Martin vyhlásilo urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Martinské Aquacentrum

ÚHA (Útvar hlavného architekta) mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov Martinské Aquacentrum na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre mesta. Mesto Martin ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHAM), vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov Martinské Aquacentrum na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre […]


1 z 11