Martin: Dva dni bez teplej vody, Martinská teplárenská bude mať odstávku

Martinská tepláreň preruší dodávku tepla, Martin a Vrútky budú dva dni bez teplej vody

STEFE Martin upozorňuje odberateľov tepla a teplej úžitkovej vody, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla a rozvodov tepla zo strany Martinskej teplárenskej, bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody od pondelka 2. júla 2018 v čase od 00.00 h. do stredy 4. júla 2018 v čase do 06.00 h. Odstávka zasiahne odberateľov tepla z rozvodov tepla […]