Komunitné centrum v Martine navštívili Američania

Komunitné centrum v Martine navštívili Američania

Aj keď sú letné mesiace spojené s oddychom, dovolenkami a predovšetkým pre deti s dlhou prestávkou od povinného učenia, v Komunitnom centre na Bambuskách to tento rok úplne neplatilo. Vďaka spolupráci s Evanjelickou spojenou školou si dôležitosť vzdelávania pripomenuli Americkým týždňom.  Na základe predchádzajúcej vzájomnej spolupráce s Evanjelickou spojenou školou mesto Martin koncom školského roka 2016/2017 naplánovalo v Komunitnom centre na Bambuskách […]