Envirorezort podporuje projekty samospráv na zhodnocovanie bioodpadu

Envirorezort podporuje projekty samospráv na zhodnocovanie bioodpadu

O kompostovacie zásobníky je enormný záujem. Žiadosti samospráv na získanie dotácie z európskych peňazí niekoľkonásobne prevýšili pôvodne alokovanú čiastku 5 miliónov eur. V rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prišlo do dnešného dňa na Ministerstvo životného prostredia SR celkovo 273 žiadostí za zhruba 32 miliónov eur. Vzhľadom na enormný záujem samospráv sa envirorezort rozhodol celkovú […]