Kniha Turca 2016 - o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu

Kniha Turca 2016 – o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu

24. apríla tohto roku sme v Turčianskej knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásili výsledky hlasovania o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu za rok 2016 s rovnomenným názvom Kniha Turca 2016. Podmienky 9. ročníka súťaže boli uverejnené v januári 2017 na webovej stránke Turčianskej knižnice, Žilinského samosprávneho kraja, rádia Rebeca, turieconline a tiež v regionálnom týždenníku My Turčianske […]