Súťaž: Čo pre teba znamená Kamarát/kamarát?

Súťaž: Čo pre teba znamená Kamarát/kamarát?

Centrum voľného času Kamarát pri príležitosti 60. výročia práce s deťmi a mládežou vyhlasuje súťaž pod názvom „Čo pre Teba znamená Kamarát/kamarát?“ Súťaž je určená pre všetkých malých i veľkých tvorcov, ktorí radi kreslia, maľujú, píšu literárne diela, tvoria videá alebo počítačové prezentácie. Téma práce: „Čo pre teba znamená Kamarát / kamarát?“ Kamarát- CVČ Kamarát/ kamarát- priateľ, blízka osoba, niekto, […]