Mestský úrad v Martine

Jozef Petráš: Centrum národnej kultúry Slovákov fašistom dvere zabuchlo!

Priatelia, všetkým vám patrí poďakovanie za podporu akcie „živá reťaz“, ktorej cieľom bolo vyjadrenie nesúhlasu a zabránenie jednostrannej propagácii myšlienok potierajúcich základné práva a slobody, extrémizmu a fašizmu na pôde verejnej inštitúcie nášho mesta. Zmysel tejto akcie bol naplnený a fašistom sa dvere verejného priestoru plateného z našich daní zavreli. Pokračovať v tomto bode ďalej, by znamenalo dávať pozornosť a […]