V Martine súťažili rómske aj nerómske deti na spoločnom športovom popoludní

V Martine súťažili rómske aj nerómske deti na spoločnom športovom popoludní

Evanjelická spojená škola pripravila športové popoludnie pre svojich žiakov a pre rómske deti z Bambusiek. Pilotné podujatie bolo pripravené v rámci projektu venovaného sociálne znevýhodneným komunitám. Deti mali možnosť spoznať sa navzájom a spoločne zažiť nielen športové zápolenia, ale vytvoriť si aj priateľstvá. Družstvá dievčat z druhého stupňa Evanjelickej spojenej školy zápolili vo vybíjanej so súperkami z Bambusiek. Chlapci zas […]