Rodné číslo postupne nahradia identifikátory fyzickej osoby

Rodné číslo postupne nahradia identifikátory fyzickej osoby

Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj fyzickej osoby v informačných systémov štátnej správy postupne nahradia identifikátory fyzických osôb. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý upraví túto oblasť. Rodné číslo totiž požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje. Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity, ktoré […]