Hemofília: Martinské Divadelné námestie sa 17. apríla rozsvietilo načerveno

Hemofília: Martinské Divadelné námestie sa 17. apríla rozsvietilo načerveno

Martinské Divadelné námestie sa 17. apríla rozsvietilo načerveno. Išlo o prejav spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi hemofíliou – vrodeným ochorením, ktoré sa prejavuje nadmernou krvácavosťou. Na Slovensku žije približne 589 hemofilikov, z toho 135 detí. Vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť takýmto pacientom poskytuje Národné centrum hemostázy a trombózy pôsobiace ako špecializované pracovisko UNM a JLF UK. Za premenu tečúcej krvi na zrazeninu pri rôznorodých poraneniach sú zodpovedné […]