Kúsok dávnej histórie ožije pod Hradom Sklabiňa

Kúsok dávnej histórie ožije pod Hradom Sklabiňa

V roku 2018 si pripomíname 450. výročiu narodenia baróna Petra I. Révaia, jedného z najslávnejších predstaviteľov tohto šľachtického rodu. Kúsok dávnej histórie ožije pod Hradom Sklabiňa na Sklabinských hradných slávnostiach 19.8.2018 inscenáciou šľachtickej svadby baróna Petra Révaia a Márie Forgáčovej. Fringia – spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a tancov sa predstaví inscenáciou svadby Petra Révaia a Márie […]