Správy o končiacej platnosti technickej a emisnej kontroly bude posielať ministerstvo skôr

Správy o končiacej platnosti technickej a emisnej kontroly bude posielať ministerstvo skôr

Ministerstvo dopravy eviduje v niektorých oblastiach zvýšené čakacie lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Tento stav je dôsledkom zvýšeného odborného dozoru spojeného s využitím monitorovacích záznamových zariadení druhej generácie, ktoré sa zaviedli na základe zákona. V praxi to znamená, že pribudli na pracoviskách TK a EK kamery, ktoré dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. Zámerom tejto zmeny je, aby sa […]