Elektromotory s vysokou mierou účinnosti v priemysle, na stavbe, ale aj v domácnosti

Elektromotory s vysokou mierou účinnosti v priemysle, na stavbe, ale aj v domácnosti

Elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú, ktorá zasa zabezpečuje a dodá výkon potrebnému stroju. Stroju, ktorý nájdeme v priemysle, stavebníctve, automobiloch ale aj našej domácnosti. Často si ani neuvedomujeme, kde túto nenahraditeľnú súčasť ľudskej existencie všade využívame a máme. Bol to Nikola Tesla, ktorý toto zariadenie zdokonalil a v roku 1888 vynašiel prvý trojfázový motor. Takéto motory sa teraz, samozrejme […]