Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

V nedeľu 15.októbra 2017 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol z cirkevných zborov ECAV: Príbovce, Súľov-Hradná, Martin, Slovenské Pravno, Ivančiná, Necpaly, Háj, Záturčie, Turany, Mošovce, Blatnica, Sučany na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turca. Prichádzajúcich účastníkov stretnutia privítal spevom detský spevokol CZ Príbovce „Soľničky Zeme“. Všetkých prítomných úvodom privítal dozorca domáceho CZ Peter Šalát, […]

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Dňa 1. septembra 2017 o 19.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert s cieľom oslavovať krásu hudby a umenia. Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce, ešte v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom: „Konaj svoje dielo“. Nakoľko kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho […]

Pri pamiatke posvätenia v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec

Pri pamiatke posvätenia v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec

Pri príležitosti 180.výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa dňa 27.augusta 2017 konali Slávnostné služby Božie, ktoré svojou prítomnosť obohatili aj členovia CZ Príbovce a „Soľničky zeme“, detský spevokol pôsobiaci pri Evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Príbovciach. Spevokol pripravuje a odborne vedie Mgr. Art. Lucia Dobošová a je zhmotnením našej lásky a radosti zo spevu a hudby. […]