Príbovce: Osobitný príbeh…keď hudba spája

Dňa 21.9.2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal ďalší z radov koncertov organizovaných s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu. Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa. Organ je významnou súčasťou každého kostola pre doprovod spoločného spevu ako aj jedinečným umeleckým dielom, ktoré zahŕňa umenie architektúry, dizajnu, stolársku a organársku zručnosť, prácu […]

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Evanjelickom cirkevnom zbore a.v. Príbovce konali už tradičné Slávnostné služby Božie s požehnaním k začiatku školského roka. Počas Služieb Božích požehnal všetkým školopovinným deťom, učiteľom a všetkým tým, čo majú niečo spoločné so školstvom zborový farár Marek Szabó. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností […]

Trio Sanguinis sa predstavilo na letnom koncerte v Príbovciach

Trio Sanguinis sa predstavilo na letnom koncerte v Príbovciach

V sobotu 21. júla 2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal Letný koncert dobového a chrámového spevu s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu v podaní  Tria Sanguinis, speváckeho zoskupenia píšuceho svoju históriu od 1. januára 2017. Členmi zoskupenia sú Silvia Blašková, Renáta Blašková a Filip Blaško. Rovnaké priezviská nie sú náhodné a zásadným spôsobom ovplyvnili výber názvu, ktorým […]

Aj tento rok bolo v Príbovciach leto s Biblickou školou

Aj tento rok bolo v Príbovciach leto s Biblickou školou

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj Letná biblická škola, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom. V dňoch  9. až 13. júla 2018 sa stretlo 22 detí od 5 do 12 rokov z Príboviec a obcí spadajúcich do obvodu cirkevného zboru pod vedením farárky Zuzany […]

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko). Účastníci spomienkového stretnutia – detí, mládež ako aj dospelí – sa stretli dňa 7.júla 2018 o 21.00 hodine za kostolom neďaleko rieky Turiec v Husovej aleji, ako tento priestor volajú domáci. Pri […]

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. No tento rok sa konfirmácia nekonala. Neboli totiž žiadne deti ktoré absolvovali konfirmačnú prípravu. Preto v tento deň mládež vystriedala dospelosť a na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa po 50-ich rokoch stretli jubilujúci konfirmandi. V […]

V Príbovciach stál „máj“ už posledný aprílový deň

V Príbovciach stál „máj“ už posledný aprílový deň

Po minuloročnom sklamaní, keď nad obcou Príbovce nebol vztýčený obecný „máj“, majú Príbovce tento rok obecné „máje“ hneď dva. Už 30. apríla o 10.00 hodine sa všetci žiaci materskej školy v Príbovciach ako aj pani učiteľky zišli na dvore materskej školy kde si spoločne ozdobili farebnými stuhami pripravený 9 metrový strom. Chlapci – siláci ho potom spoločne za výdatnej pomoci dospelých vztýčili. […]

Vianočný koncert Soľničiek Zeme v Turčianskom Jasene

Vianočný koncert Soľničiek Zeme v Turčianskom Jasene

V tretiu adventnú nedeľu 17.12.2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene. Detský spevokol Soľničky Zeme pod vedením Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce,  prišiel na pozvanie Janky Keliarovej, farárky CZ v Turčianskom Jasene, spríjemniť predvianočnú atmosféru do chrámu Božieho svojim adventným koncertom prevažne vianočnou i náboženskou tematikou.  Prítomní si mohli vypočuť spoločné skladby […]

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

V nedeľu 15.októbra 2017 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol z cirkevných zborov ECAV: Príbovce, Súľov-Hradná, Martin, Slovenské Pravno, Ivančiná, Necpaly, Háj, Záturčie, Turany, Mošovce, Blatnica, Sučany na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turca. Prichádzajúcich účastníkov stretnutia privítal spevom detský spevokol CZ Príbovce „Soľničky Zeme“. Všetkých prítomných úvodom privítal dozorca domáceho CZ Peter Šalát, […]

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Dňa 1. septembra 2017 o 19.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert s cieľom oslavovať krásu hudby a umenia. Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce, ešte v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom: „Konaj svoje dielo“. Nakoľko kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho […]