V Príbovciach opravujú kostolný organ

V Príbovciach opravujú kostolný organ

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach sa pred niekoľkými týždňami začala tak dlho očakávaná a vytúžená rekonštrukcia kostolného organa, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Generálnej opravy sa ujali R&M.Muška,  Organárske dielne  Žilina, s.r.o. pod vedením Mgr. Ing. Mariána Mušku. Počas generálnej opravy sa plánuje realizovať množstvo prác, ako napríklad demontáž organa, prevoz jednotlivých častí do dielní v Žiline, vyčistenie na sucho […]

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach

V týchto dňoch si v CZ ECAV Príbovce pripomenuli viaceré významnejšie udalosti, 235. výročie založenia Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 192. výročie posvätenia chrámu a 117. výročie posvätenia obnoveného chrámu. Len pre pripomenutie, evanjelický kostol a.v. v Príbovciach bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 15.12.2017 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ako sa uvádza v rozhodnutí: „Kostol […]

Aj v Príbovciach si pripomenuli 100.výročie ukončenie prvej svetovej vojny

Aj v Príbovciach si pripomenuli 100.výročie ukončenie prvej svetovej vojny

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Príbovciach a Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, tak ako v mnohých ďalších cirkevných zboroch po celom svete, si v nedeľu 11. novembra 2018 pripomenuli 100. výročie konca prvej svetovej vojny ako aj všetkých padlých vojakov z 1.svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia. Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako Veľká […]

Nedeľné popoludnie v Príbovciach sa nieslo v znamení Kataríny Von Bora

Nedeľné popoludnie v Príbovciach sa nieslo v znamení Kataríny Von Bora

V nedeľu, 14.10.2018, počas Služieb Božích, poďakovali Príbovskí evanjelici Pánu Bohu za všetko, čo im tento rok dal. Ďakovali za dar úrody, za každodenný chlieb a za všetko, čím si udržujú svoj telesný život. V poobedných hodinách privítali vo svojom evanjelickom chráme bratov evanjelikov z Lučenca,  ktorých na svojich cestách sprevádzala pani farárka, Mária Hroboňová, námestná farárka na kaplánskom mieste. Rodina Hroboňová nie […]

Príbovce: Osobitný príbeh…keď hudba spája

Dňa 21.9.2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal ďalší z radov koncertov organizovaných s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu. Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa. Organ je významnou súčasťou každého kostola pre doprovod spoločného spevu ako aj jedinečným umeleckým dielom, ktoré zahŕňa umenie architektúry, dizajnu, stolársku a organársku zručnosť, prácu […]

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Evanjelickom cirkevnom zbore a.v. Príbovce konali už tradičné Slávnostné služby Božie s požehnaním k začiatku školského roka. Počas Služieb Božích požehnal všetkým školopovinným deťom, učiteľom a všetkým tým, čo majú niečo spoločné so školstvom zborový farár Marek Szabó. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností […]

Trio Sanguinis sa predstavilo na letnom koncerte v Príbovciach

Trio Sanguinis sa predstavilo na letnom koncerte v Príbovciach

V sobotu 21. júla 2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal Letný koncert dobového a chrámového spevu s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu v podaní  Tria Sanguinis, speváckeho zoskupenia píšuceho svoju históriu od 1. januára 2017. Členmi zoskupenia sú Silvia Blašková, Renáta Blašková a Filip Blaško. Rovnaké priezviská nie sú náhodné a zásadným spôsobom ovplyvnili výber názvu, ktorým […]

Aj tento rok bolo v Príbovciach leto s Biblickou školou

Aj tento rok bolo v Príbovciach leto s Biblickou školou

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj Letná biblická škola, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom. V dňoch  9. až 13. júla 2018 sa stretlo 22 detí od 5 do 12 rokov z Príboviec a obcí spadajúcich do obvodu cirkevného zboru pod vedením farárky Zuzany […]

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko). Účastníci spomienkového stretnutia – detí, mládež ako aj dospelí – sa stretli dňa 7.júla 2018 o 21.00 hodine za kostolom neďaleko rieky Turiec v Husovej aleji, ako tento priestor volajú domáci. Pri […]

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. No tento rok sa konfirmácia nekonala. Neboli totiž žiadne deti ktoré absolvovali konfirmačnú prípravu. Preto v tento deň mládež vystriedala dospelosť a na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa po 50-ich rokoch stretli jubilujúci konfirmandi. V […]