V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko). Účastníci spomienkového stretnutia – detí, mládež ako aj dospelý – sa stretli dňa 7.júla 2018 o 21.00 hodine za kostolom neďaleko rieky Turiec v Husovej aleji, ako tento priestor volajú domáci. Pri […]

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. No tento rok sa konfirmácia nekonala. Neboli totiž žiadne deti ktoré absolvovali konfirmačnú prípravu. Preto v tento deň mládež vystriedala dospelosť a na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa po 50-ich rokoch stretli jubilujúci konfirmandi. V […]

V Príbovciach stál „máj“ už posledný aprílový deň

V Príbovciach stál „máj“ už posledný aprílový deň

Po minuloročnom sklamaní, keď nad obcou Príbovce nebol vztýčený obecný „máj“, majú Príbovce tento rok obecné „máje“ hneď dva. Už 30. apríla o 10.00 hodine sa všetci žiaci materskej školy v Príbovciach ako aj pani učiteľky zišli na dvore materskej školy kde si spoločne ozdobili farebnými stuhami pripravený 9 metrový strom. Chlapci – siláci ho potom spoločne za výdatnej pomoci dospelých vztýčili. […]

Vianočný koncert Soľničiek Zeme v Turčianskom Jasene

Vianočný koncert Soľničiek Zeme v Turčianskom Jasene

V tretiu adventnú nedeľu 17.12.2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene. Detský spevokol Soľničky Zeme pod vedením Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce,  prišiel na pozvanie Janky Keliarovej, farárky CZ v Turčianskom Jasene, spríjemniť predvianočnú atmosféru do chrámu Božieho svojim adventným koncertom prevažne vianočnou i náboženskou tematikou.  Prítomní si mohli vypočuť spoločné skladby […]

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

V nedeľu 15.októbra 2017 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol z cirkevných zborov ECAV: Príbovce, Súľov-Hradná, Martin, Slovenské Pravno, Ivančiná, Necpaly, Háj, Záturčie, Turany, Mošovce, Blatnica, Sučany na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turca. Prichádzajúcich účastníkov stretnutia privítal spevom detský spevokol CZ Príbovce „Soľničky Zeme“. Všetkých prítomných úvodom privítal dozorca domáceho CZ Peter Šalát, […]

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Dňa 1. septembra 2017 o 19.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert s cieľom oslavovať krásu hudby a umenia. Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce, ešte v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom: „Konaj svoje dielo“. Nakoľko kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho […]

Pri pamiatke posvätenia v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec

Pri pamiatke posvätenia v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec

Pri príležitosti 180.výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa dňa 27.augusta 2017 konali Slávnostné služby Božie, ktoré svojou prítomnosť obohatili aj členovia CZ Príbovce a „Soľničky zeme“, detský spevokol pôsobiaci pri Evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Príbovciach. Spevokol pripravuje a odborne vedie Mgr. Art. Lucia Dobošová a je zhmotnením našej lásky a radosti zo spevu a hudby. […]


1 z 11