Pri uvádzaní knihy Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom , zľava Martin Kleskeň, Igor Dobrovolný, Róbert Zacharides, Branislav Zacharides; foto: Milan Brandejský

Čaká nás ďalšie Diškurovanie o železničnej histórii Turca

Keď v novembri minulého roku uzrela svetlo sveta kniha autorskej trojice Branislav Zacharides, Igor Dobrovolný a Martin Kleskeň s názvom Vrútky – 145 rokov s okrídleným kolesom, bola to veľká vec nielen pre obyvateľov tohto turčianskeho mesta. Veď príchod železnice nadobro poznamenal vývoj celej našej kotliny.  O to skôr, že ku trati Košicko – bohumínskej železnice, sfunkčnenej v Turci v r. 1871, pribudla už o rok trať […]