Regionálna postupová súťaž a prehliadka Dieťa v divadle 2018

Regionálna postupová súťaž a prehliadka Dieťa v divadle 2018

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 28. marca 2018 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2018. Spoluorganizátorom podujatia bolo mesto Turčianske Teplice. Počas prehliadky sa predstavilo 9 detských divadelných súborov z turčianskeho regiónu: Zvedavé motýliky pri MŠ Školská Turčianske Teplice, LDO pri ZUŠ […]

Turčianske Teplice: Dieťa v divadle 2018

Turčianske Teplice: Dieťa v divadle 2018

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2018, ktorá sa uskutoční 28. marca 2018 o 8.30 h v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Spoluorganizátorom podujatia je Mesto Turčianske Teplice. Do súťaže sa prihlásilo 9 detských divadelných súborov z turčianskeho regiónu: Zvedavé motýliky pri MŠ Ulica Školská v Turčianskych Tepliciach, LDO pri […]