Detská pohotovosť opäť na Mudroňke

Detská pohotovosť opäť na Mudroňke

Od 1.novembra 2018 bude na Ul.P.Mudroňa v Martine opäť fungovať detská pohotovosť. Materiál z majetkovo-právneho odboru MsÚ dostali na rokovanie Výboru mestskej časti v októbri poslanci mestskej časti Stred, ktorí jednomyseľne súhlasili s prenájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Martin. Nebytové priestory sa nachádzajú v Detskej poliklinike na Ul. P.Mudroňa 27 pri pošte a ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre […]