Turčianski ochutnávači: Na obede v Hostinci u Jakuba

V jeden septembrový piatok nás hlad zavial do martinskej reštaurácie Hostinec u Jakuba. Neodradilo nás ani pár krokov naviac v porovnaní s reštauráciami priamo v centre mesta.  O chuť k jedlu  nás neobral dokonca ani výhľad na Národný cintorín. Hneď pri vstupe sme zaregistrovali plnú terasu, čo nie je nič neobvyklé v čase obeda. Pokračovali sme teda ďalej – dovnútra. […]