Erika Cintulová: Miestne dane. A čo za ne?

Mesto Martin začne doručovať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa je doručované do domácností od 20.5 – 10.6.2019. Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa začnú pracovníci Mestského úradu roznášať priamo do domácností v 21. týždni. Doručovanie prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu je v porovnaní s doručovaním prostredníctvom doporučených zásielok ekonomicky výhodnejšie. Keďže si zásielku nemusíte ísť vyzdvihnúť […]