Športový chodník v Martine je zas o niečo dlhší

Vo štvrtok 19. októbra bola slávnostne otvorená nová časť športového chodníka popri rieke Turiec, na ktorý začiatkom roka prispela Nadácia Kia Motors Slovakia. Športovci teda už môžu využívať na beh, cyklistiku či iné športy nových 450 metrov asfaltobetónu od Ulice Mládeže po Kamenný most. Budovanie cyklotrás, podpora športu a zodpovednosť voči životnému prostrediu sú dlhodobými prioritami mesta Martin, čo dokazuje […]

V Martine pribudne nový cyklochodník

V Martine pribudne nový cyklochodník

V Martine vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia už o pár dní pribudne nový cyklochodník. Mesto tak symbolicky ešte pred Európskym týždňom mobility 2017 opäť potvrdí svoje odhodlanie pokračovať v budovaní cyklotrás a správať sa zodpovedne k životnému prostrediu. Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar v pondelok 4. septembra 2017 slávnostne podpísal zmluvu o poskytnutí finančného grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia vo výške 25 000 eur na vybudovanie športovo – […]

Martinské cyklochodníky budú opäť o kúsok bezpečnejšie

Martinské cyklochodníky budú opäť o kúsok bezpečnejšie

O tom, že mesto Martin naozaj nezaháľa ani počas leta a naplno sa venuje údržbe a oprave (okrem iného) aj cyklochodníkov, svedčí aktuálna obnova dopravného značenia. Reč je konkrétne o spojenom cyklochodníku pre cyklistov a peších v mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany, ďalej Martin-Stred, ako aj Košúty I. a II. Práca na obnove značenia sa týka tiež podchodu Fatra a spojeného chodníka od cesty I//65 – […]