Martin je von z nútenej správy!

Mesto Martin z dôvodu vysokých teplôt muselo vykonať opatrenia

Vysoké teploty pracovného prostredia ovplyvňujú výkonnosť každého zamestnanca a vplývajú aj na jeho zdravie. Mesto Martin ako zamestnávateľ z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt musel na ochranu zdravia zamestnancov vykonať opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia ich nepriaznivé účinky. I napriek opatreniam, ktoré Mestský úrad v súvislosťami so zamestnancami prijal, je vybavovanie klientov zabezpečené ako počas bežnej prevádzky podľa úradných hodín. Prvým […]

Brantner Fatra sprevádzkovala nové verejné osvetlenie v Priekope

Brantner Fatra sprevádzkovala nové verejné osvetlenie v Priekope

V mesiaci júl spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. sprevádzkovala nové verejné osvetlenie v mestskej časti Priekopa. Brantner Fatra s.r.o. o to informuje na svojej oficiálnej web stránke. Ako sa ďalej uvádza, osvetlenie chodníka na ul. Volgogradskej bolo realizované v mesiacoch jún a júl a následne bolo osvetlenie v skúšobnej prevádzke. V tomto období sa robili skúšky a merania pre revíznu správu. […]

Jesenná očista mesta Martin začína

Jesenná očista v meste Martin začína

S príchodom jesene sa v meste Martin už tradične začína jesenná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí. Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 07. septembra 2018 do 05. novembra 2018. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 194 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne. Kontajnery […]

Martin: Brantner Fatra zbiera vianočné stromčeky na ďalšie použitie

Martin: Brantner Fatra zbiera vianočné stromčeky na ďalšie použitie

Aj v roku 2018 môžete vianočné stromčeky bezplatne odovzdať na viacerých miestach a spoločnosť Brantner Fatra zabezpečí ich likvidáciu. „S koncom vianočných sviatkov prichádza otázka, čo urobiť s vianočným stromčekom. Spoločnosť Brantner Fatra tak ako počas minulých rokov opäť zabezpečuje ich zber a odvoz. Obyvatelia mesta Martin môžu ukladať vianočné stromčeky ku stanovištiam zberných nádob alebo ich bezplatne odovzdať na […]

Jesenná očista mesta Martin začína

Jesenná očista mesta Martin začína

S príchodom jesene sa v meste Martin už tradične začína jesenná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí. Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 08.09. 2017 do 06.11. 2017. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 190 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne. Kontajnery sa budú v jednotlivých […]

Zber Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Martin sa teší z úspechu

Zber Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Martin sa teší z úspechu

Od apríla prebieha zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Martin, túto službu občania veľmi uvítali o čom svedčí aj množstvo rozdistribuovaných 120 l hnedých zberných nádob po meste. Zber prebieha raz týždenne podľa platného harmonogramu uvedeného pod článkom. Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene: tráva, lístie, kvety, burina, zelenina a ovocie vrátane šupiek a konáriky […]

FOTO: Deň Zeme 2017 v Martine

FOTO: Deň Zeme 2017 v Martine

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali 25. apríla 2017 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. spolu s mestom Martin už 8. ročník tohto podujatia. Spoločnosť McDonald´s zabezpečila pre žiakov pitný režim, balóny a pre víťazov poukážky. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ mali vytvoriť obraz obľúbenej rozprávkovej postavy a žiaci 5.-9.ročníka ZŠ mali vytvoriť  3D obraz filmového hrdinu použitím separovaného odpadu. Do podujatia […]