Vizualizácia časti kedysi zamýšľaného sídliska Bilbao – v pozadí sídlisko Ľadoveň

Kde je to naše ,,miesto v meste“?

Už prešlo zhruba 10 rokov, čo sa martinská verejnosť dozvedela o veľkom projekte ,,Bilbao“. Bolo to obdobie, keď sme na autobusoch vídavali reklamy ,,BILBAO – tvoje miesto v meste“. Určite nejeden z nás sa pýtal a pýta, kde je výsledok toľkých slov, plánov a ambícií. Ako vždy, je v tom háčik. Žijeme v 21. storočí. Síce na tom nie sme […]